Активности

Реализован акредитовани програм сталног стручног усавршавања – Настава и учење усмерена на развој компетенција ученика

У недељу, 30. октобра 2022. године на Високој школи социјалног рада у Београду, IQ иницијатива за квалитетно учење је органаизовала и реализовала акредитовани програм сталног стручног усавршавања Настава и учење усмерена на развој компетенција ученика. Циљ семинара је био да […]

Реализован акредитовани програм сталног стручног усавршавања – Настава и учење усмерена на развој компетенција ученика Више »

Обуке реализоване у 6 основних школа

У суботу 18.септембра 2021. године IQ Иницијатива за квалитетно учење је реализовала програм стручног усавршавања – обука наставника од јавног интереса значајна за развој компетенција запослених у основним школама Србије под називом: Развој кључних компетенција за целоживотно учење и општих

Обуке реализоване у 6 основних школа Више »

Стручно усавршавање

Развој кључних компетенција за целоживотно учење и општих међупредметних компетенција је назив програма стручног усавршавања који је одобрен Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 610-00-0463/2/2021-07 од 28. јуна 2021. године. Организатор и реализатор наведеног програма стручног усавршавања је Удружење IQ

Стручно усавршавање Више »

Scroll to Top