За наставнике

Читалачка писменост

Писменост је кључно достигнуће цивилизације чији је развој омогућен појавом писма. Писмо, на основу досадашњих научних открића, се појавило половином 4. миленијума пре нове ере и највеће је културно достигнуће Сумера, народа који је живео на простору Месопотамије, између река […]

Читалачка писменост Више »

Родитељ/старатељ/други законски заступник сарадник школе и партнер наставника

„Најважније ствари у дечијим животима су сигурност, љубав, прихваћеност и охрабривање.“ –Б. Милер[1] За развој и одрастање детета/ученика у здраву и одговорну личност,  личност спремну да се суочи са изаовима и превазиђе их, од посебне важности су сигурност, љубав, прихваћеност,

Родитељ/старатељ/други законски заступник сарадник школе и партнер наставника Више »

Саморегулисано учење

Век у коме живимо, XXI век, је век друштва знања, век у коме појединац учи, развија и усавршава се током читавог живота. То је век који промовише целоживотно учење иперманентно образовање. Главни, основни услов за развој целоживотног учења и перманентног

Саморегулисано учење Више »

Oд вредновања до подржавања процеса учења

Квалитетан процес наставе и учења је процес у коме ученик активно учествује у свом учењу и који активно гради/конструише знања уз помоћ наставника и његових смерница. То је процес усмерен на учење током кога се развијају компетенције ученика и вештине

Oд вредновања до подржавања процеса учења Више »

Однос креативности и интелигенције

Занимљиво је питање односа креативности и интелигенције. Они који постижу ниске резултате на тестовима интелигенције постижу и ниске резултате на тестовима креативности. Они који постижу високе резултате на тестовима интелигенције постижу од најнижих па све до највиших резултата на тестовима

Однос креативности и интелигенције Више »

Интелигенција и школа

Тестирање интелигенције почело је као покушај да се открију деца која због слабијих способности неће постићи задовољавајући школски успех и која захтевају посебан школски програм. Тестови интелигенције конструисани су тако да мере способности релевантне за школску успешност, па количник интелигенције

Интелигенција и школа Више »

Сарадња са родитељима

Родитељи су чланови тима, партнери наставницима на заједничком задатку: у помоћи деци да развију своје способности, културу рада и добру слику о себи. Због тога се развијена сарадња с родитељима третира као једна од битних одредница опште педагошки ефикасне успешне

Сарадња са родитељима Више »

Scroll to Top