За родитеље

Позитивно родитељство

Како објаснити данас родитељство? Неко ће рећи да је то занимање за које се нико никада није школовао, неки да је то привилегија, а други да је то најважнији животни позив проткан падовима и успонима. Дефинитивно, родитељство је позив стар […]

Позитивно родитељство Више »

Како паметно и промишљено користити слободно време

Слободно време је људска потреба и веома је битно знати како га искористити. За децу и младе је од пресудног значаја да своје слободно време испуне на правилан начин када је реч о физичком, емотивном, материјалном, али и личном плану.

Како паметно и промишљено користити слободно време Више »

Колико су родитељи укључени у живот и рад школе?

У нашој земљи о односу породице и школе се најчешће говори применом термина сарадња. Сарадња подразумева широк спектар активности породице (родитеља) и школе (наставника) са циљем унапређења дечијег раста, развоја и учења. Годинама се сарадња породице и школе заснивала на

Колико су родитељи укључени у живот и рад школе? Више »

Самопоимање и самопоштовање – како помоћи детету да верује у себе

Једно од најважнијих подручја личног и социјалног развоја јесте развој самопоимања (сликео себи). Слика о себи има три димензије: знање о себи, очекивања од себе и вредновање себе. Знање о себи Свако од нас може описати себе у терминима узраста,

Самопоимање и самопоштовање – како помоћи детету да верује у себе Више »

Тешкоће у учењу – дислексија, дисграфија и хиперактивност

Тешкоће у учењу односе се на специфичне сметње у психичким процесима које онемогућују разумевање и употребу језика, као и на сметње у говору, читању, писању или рачунању. Процењује се да у популацији школске деце има око 5% деце с таквим

Тешкоће у учењу – дислексија, дисграфија и хиперактивност Више »

Главни социјални и лични задаци детета

Упоредо с развојем когнитивних вештина деца развијају и односе с другима, слику о себи и ставове о свету око себе. Предшколски узраст (до 6 година) Социјални развој предшколског детета одвија се на углавном предвидљив начин. Социјална мрежа поступно се шири,

Главни социјални и лични задаци детета Више »

Родитељски поступци и социоемоционални развој деце

Психолози су извели велики број истраживања покушавајући да открију како различити родитељски поступци утичу на понашање и личност детета. Резултати тих истраживања указали су на постојање трију димензија родитељског понашања: Прихватање насупрот одбацивању Родитељи показују топлину према детету кад га

Родитељски поступци и социоемоционални развој деце Више »

Scroll to Top