За ученике

Како се припремити за тест

Вештине показивања и употребе знања у школи најчешће се испољавају при усменој и писменој провери. Због своје економичности и због углавном добрих метријских својстава, писмени тестови су чест начин провере знања. Но, испитивања су показала да је за успех на […]

Како се припремити за тест Више »

Најважније читалaчке вештине

Добри читачи разликују се од оних слабијих управо по вештини декодирања речи и способности да, уколико им затаји једна техника, брзо искористе другу. Говорећи о теоријама читалачких подвештина, најважније су две: препознавање речи и разумевање прочитаног. Шта те вештине укључују

Најважније читалaчке вештине Више »

Како побољшати вештине учења

Вештине праћења подучавања јесу оне когнитивне вештине које ученицима омогућавају да с разумевањем прате наставу, посебно ону која се изводи методом излагања. Навешћемо само неке које могу бити од користи ђацима да лакше и успешније савладају и усвоје градиво. Сврховито

Како побољшати вештине учења Више »

Како написати састав и есеј у пет корака

Кључни део ученичког самосталног учења јесте писање задатака, било да је реч о одговарању на питања или о писању састава и есеја на задату тему. Писање задатака подразумева извештавање о о новим сазнањима које је ученик стекао школским или самосталним

Како написати састав и есеј у пет корака Више »

Како повећати брзину читања

Врло је раширено мишљење по којем је разумевање боље ако се чита спорије. То, међутим, није тачно. При спором читању у краткорочно памћење стиже тек ред по ред текста и испада из њега пре него што се садржај повеже са

Како повећати брзину читања Више »

Scroll to Top