Друговањем до образовања: организација Хавер Србија

О образовању се, у формалном контексту, често говори кроз терминологију која неизбежно асоцира на савладавање препрека, тежину задатак, провере, такмичења и ривалство – но мора ли увек бити тако? Може ли се знање развијати друговањем, кроз радозналост и заједничко истраживање одабраних тема, а тежиште учења пребацити са постављања циљева на развијање мотивисаности за нова сазнања?

Организација Хавер Србија основана је са идејом да отвори пут дијалогу између подручја формалног и неформалног образовања, те да, кроз различите едукативне активности као што су радионице, семинари, разговори, дискусије, пројкети и заједничке иницијативе повеже људе из различитих културних и образовних заједница. Једном речју, у организацији Хавер Србија образовање је намењено свима, и свако може, користећи своја знања и искуства, постати учитељ другима. Реч Хавер долази од хебрејске речи хавер, што значи друг или пријатељ. У јеврејском образовном контексту, одакле се примарно Хавер Србија инспирише развијајући своју методологију рада, учење није једносмеран процес – од учитеља ка ученику, већ је увек у фокусу вишесмерна, пријатељска размена (са)знања. У том смислу сви присутни на једнако истакнут начин учествују у процесу образовања, свако према својим афинитетима, мотивацији и могућностима. Образовни садржаји које Хавер Србија креира и нуди заснивају се на идеји да свако може допринети процесу учења и подучавања, без обзира на степен формалног образовања, те да тек кроз заједништво, кроз друговање – што укључује међусобно поштовање, разумевање и отвореност према разликама у мишљењу или искуству, можемо заиста постати један другом потпора за даљи индивидуални и шири развој знања, што нужно, уз конструктивно каналисање иницијативе, води ка стварању бољег и хуманијег друштва.

Организација Хавер Србија до сада је реализовала велики број едукативних пројеката, како за ученице и ученике основних и средњих школа, тако и за одрасле особе различитих генерација, културних и искуствених профила. С обзиром на то да је главни фокус организације Хавер Србија упознавање друштва са културом, историјом и традицијом јеврејског народа, што је даље усмерено ка широј борби против предрасуда, антисемитизма и дискриминације, радионице које Хавер Србија држи у основним и средњим школама тичу се како јеврејског културног наслеђа, тако и учења о Холокаусту и антисемитизму. Важност препознавања антисемитизма у раном узрасту лежи у могућности да ученици и ученице учећи о антисемитизму, препознају и превенирају и друге предрасуде,стереотипе, нетрпељивост и дискриминацију са којом се могу сусретати у савременом друштвеном и вршњачком окружењу. Образовање тако не бива сврха само себи, већ се претвара у активан замајац са потенцијалом за друштвене промене које воде стварању функционалног мултикултуралног друштва. С обзиром на то да је у неформалној едукацији сваки израз креативности пут ка комуникацији и даљем учењу, Хавер Србија једном годишње организује и конкурс под називом “Холокауст – култура сећања”, на који ученице и ученици основних и средњих школа шаљу своје радове из области ликовног, примењеног, литерарног и мултимедијског стваралаштва. Осим за ученице и ученике, Хавар Србија одржава редовно и тренинге за наставнице и наставнике, где се акценат ставља како на промишљање могућности примена техника неформалне едукације у формалном образовном окружењу, тако и на размену искуства наставница и наставника у домену методологије учења и подучавања о Холокаусту. Све активности које Хавер Србија организује у школама подржане су од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Образовни пројекти за одрaсле које Хавер Србија реализује и покреће углавном се тичу учења о јеврејској култури и традицији, као и учења о другим мањинским заједницама, што има за циљ да охрабри интеркултуралну комуникацију и да поспеши будуће сарадње у области образовања. С обзиром на то да је за процесе неформалне едукације важно учење кроз искуство, као и учење у групи, често се овакве едукативне радионице одржавају у мањим групама, у којима учеснице и учесници слободно могу изнети своја размишљања, ставове, али и саслушати другачија мишљења. Када је у питању упознавање мањих културних или етничких заједница, чест начин рада је и жива библиотека – стварање окружја у коме се присутни директно информишу од оних који живе дато искуство о коме се учи, чиме се ствара и усваја контекстуално, применљиво и савремено знање, што је често пропраћено разградњом претходно постојећих предрасуда и непознаница.

С обзиром на то да је образовање неодвојиво од искуства живљења, Хавер Србија се труди да организује и велики број хуманитарних акција путем којих, са једне стране, ангажује заинтересоване да пруже помоћ тамо где је то најпотребније, док са друге стране, разговорима о проживљеном и наученом након хуманитарне акције покушава да освести жаришне тачке савременог друштва.

У јеврејској заједници учење се дефенише као заједничка, а не појединачна, индивидуална активност. Књига проповедника каже: “Двије је боље од једног, јер извлаче више из свог заједништва. Такође, ако неко од њих падне, други ће га подићи, а ако би један од њих био сам и пао, не би било никога да га подигне” (Књига проповедника 4:9-10). Учење је, дакле, увек друговање, а научено тек почетак могућности стварања одговорнијег, солидарнијег друштва.

Др Драгана Стојановић
Едукативна консултанткиња организације Хавер Србија
Ванредна професорка Факултета за Медије и Комуникације

Scroll to Top