Главни социјални и лични задаци детета

Упоредо с развојем когнитивних вештина деца развијају и односе с другима, слику о себи и ставове о свету око себе.

Предшколски узраст (до 6 година)

Социјални развој предшколског детета одвија се на углавном предвидљив начин. Социјална мрежа поступно се шири, од родитеља, преко осталих чланова породице и других одраслих особа до вршњака. Осим сопствене куће дете упознаје суседство и вртић. У том развојном периоду вршњаци играју значајну улогу у дететовом социјалном и когнитивном развоју. Игра с вршњацима омогућује детету односе с другом децом чији је стадујум развоја сличан његовом. Кроз игру дете учи да сарађује и разрешава сукобе јер, за разлику од одраслих особа, нико од деце нема посебан ауторитет на који се може позвати.

Главни социјални и лични задаци деце у предшколском узрасту су:

  • учење о правилима и очекивањима
  • учење о томе шта је добро, а шта лоше
  • учење о полним улогама
  • емоционални однос према породици и вршњацима

Средње детињство (од 6 до 12 година)

Утицај породице и у овом развојном периоду од изузетне је важности јер детету родитељи представљају модел, како за понашање тако и за ставове. Но, утицај вршњака све више добија на важности. У нижим разредима основне школе групе вршњака обично се састоје од деце истог пола и узраста. Пријатељства су релативно површна и усмерена на заједничка интересовања или учешће у активностима у којима уживају. Групе дечака обично су веће и усмерене на спортске и друге физичке активности. Групе девојчица су мање или више усмерене на социјалну интеракцију.

У предшколском узрасту деца обично гледају на пријатеље као на тренутне партнере за игру. Однос се заснива на ситуацији, а не на заједничким интересовањима и уверењима. Но, када деца крену у школу, пријатељства постају стабилнија, а темеље се на међусобној подршци, бризи, лојалности и обостраном давању и узимању.

Главни социјални и лични задаци деце у средњем детињству су:

  • стицање независности у породици
  • однос са наставником
  • суочавање са спољашњим притисцима
  • развој толеранције
Scroll to Top