Инклузивно образовање – Психолог Мира Паул

Често је посао креирања инклузивног образовања један истраживачки рад. За свако дете је потребно открити који стил учења користи – неко то чини тако што чује наставника и то је довољно. За већи број деце то, међутим, није довољно.

О томе на које све начине можемо образовати ученике који имају тешкоће у учењу, понашању, одржавању пажње и концентрацији за IQ говори Мира Паул, психолог у ОШ „Исидора Секулић“ у Панчеву.

Scroll to Top