Исходи и стандарди у пројекту Антологија поезије српске модерне – проф. Јелена Кручичанин

IQ пример добре праксе – Како је једном пројекту могуће увезати и остварити најмање пет исхода и безмало десет стандарда, објашњава Јелена Кручичанин, професор српског језика и књижевности у Трећој београдској гимназији.

Scroll to Top