Како меримо образовна постигнућа? – др Драгица Павловић Бабић

Образовна постигнућа можемо да процењујемо на различитим скалама, али оно што је вaжно је да та скала буде добро дефинисана и унапред дефинисана тако да критеријуми буду познати.

О начинима на које можемо да меримо постигнућа, али и о томе зашто је важно да учествујемо у међународним истраживањима, за IQ наставља причу Драгица Павловић Бабић, професор Филозофског факултета у Београду.

Scroll to Top