Како се припремити за тест

Вештине показивања и употребе знања у школи најчешће се испољавају при усменој и писменој провери. Због своје економичности и због углавном добрих метријских својстава, писмени тестови су чест начин провере знања. Но, испитивања су показала да је за успех на писменом тесту, осим усвојеног знања, битна и вештина решавања тестова. Препоруке у популарним приручницима са упутствима за увежбавање вештина решавања тестова обично се сврставају у две групе.

Једну чине савети који се односе на саму непосредну припрему за испитну ситуацију, а другу савети који се односе на одговарајуће начине понашања током испита.

Ученицима се саветује да на испит/писмени или контролни задатак дођу одморни, сити, релаксирани, без журбе, и да се упознају с простором у којем ће се тест одржати.

Што се самог одговарања тиче, саветује им се следеће:

 1.  понесите са собом потребан приручни материјал (оловке, лењире, речник и сл.);
 2. пажљиво слушајте упутства;
 3. прво прегледајте цео тест и процените колико времена имате на располагању;
 4. на помоћни папир забележите кључне податке и изразе;
 5. почните с лакшим питањима, задацима препознавања, односно с градивом којебоље познајете;
 6. прво одговорите на питања с понуђеним одговорима, а онда пређите на отворена питања;
 7. ако нема казнених бодова, погађајте и тамо где нисте сигурни;
 8. одговор промените само ако сте потпуно сигурни да сте погрешили;
 9. важно је да искористите све време; ако сте раније завршили, још једном проверите одговоре.

За писмени испит који се састоји од једног или више питања есејског типа важно је:

 • добро научити кључне чињенице и појмове;
 • на време проверити разумевање упутстава и питања;
 • саставити план писања и припрему за одговарање;
 • пажљиво испланирати време за писање концепта
 • уредно и читко писати;
 • обликовати потпуне, али не предуге реченице;
 • кренути од првог питања;
 • користити кључне елементе структурирања текста: увод, навођење кључних појмова и примера, те закључак;
 • одговори треба да буду једноставни и сажети;
 • у тексту је добро употребити омиљене појмове и изразе испитивача.
Scroll to Top