Како су исходи корисни наставнику – Др Љиљана Левков

Када се ради о настави која је усмерена на исходе, наставник захваљујући дефинисаним исходима има јасно усмерење како да води наставни процес.

О томе на који начин исходи могу помоћи наставницима у реализацији наставе, за IQ говори др Љиљана Левков.

Scroll to Top