Компетенције – Др Драгица Павловић Бабић

Компетенције су много шире од нашег традиционалног схватања знања, а о томе шта оне представљају и укључују, за IQ објашњава др Драгица Павловић Бабић, професор Филозофског факултета у Београду.

Scroll to Top