Настава и учење усмерена на развој компетенција ученика

Настава и учење усмерена на развој компетенција ученика је назив акредитованог програма стручног усавршавања IQ Иницијативе за квалитетно учење. Односи се на приоритетну област П3 – Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење) и развија компетенције наставника за поучавање и учење – К2.

Назив програма: Настава и учење усмерена на развој компетенција ученика

Каталошки број програма: 619

Организатор програма: IQ Иницијатива за квалитетно учење, Београд, Војводе Степе 66/4, office@kvalitetnoucenje.org, 062/383-031, 064/433-38-64

Област: Општа питања наставе

Компетенција коју програм развија код циљне групе: К2

Приоритетна област: П3

Општи циљеви: Јачање професионалних компетенција запослених у образовању за планирање и реализацију наставе и учења усмерену на развој компетенција ученика а ради њиховог оспособљавања за даљи развој, наставак школовања и професионалну оријентацију.

Трајање програма: 1 дан, 8 бодова

За више информација кликните овде.

Scroll to Top