Образовање из угла ученика

Питали смо ученике да ли су задовољни квалитетом и начином на који се данашње генерације образују и, да могу, шта би променили.

Scroll to Top