Образовни стандарди као инструмент за осигурање квалитета образовања – др Драгица Павловић Бабић

Образовни стандарди нису замена за школске оцене и за наставниково оцењивање, већ су инстумент којим он прати да ли је током наставе постепено унапређивао квалитет знања ученика.

Scroll to Top