Обуке реализоване у 6 основних школа

У суботу 18.септембра 2021. године IQ Иницијатива за квалитетно учење је реализовала програм стручног усавршавања – обука наставника од јавног интереса значајна за развој компетенција запослених у основним школама Србије под називом: Развој кључних компетенција за целоживотно учење и општих међупредметних компетенција.

Обука је реализована у 6 основних школа на територији Републике Србије и то:

  1. ОШ „Ђорђе Крстић“, Београд,
  2. ОШ „Иво лола Рибар“, Нови Сад,
  3. ОШ „Миле Дубљевић“, Лајковац,
  4. ОШ „Свети Сава“, Трстеник,
  5. ОШ „Десанка Максимовић“, Грделица,
  6. ОШ „Јован Јовановић Змај“, Врање.

Наставници који су учествовали у овом програму стручног усавршавања рекли су:

  • „Корисно и практично примењиво“.
  • „Практично, концизно, применљиво“.
  • „Садржај је едукативан, користан за унапређење наставног процеса“.

Обука се наставља у нових 6 школа у суботу 25. септембра 2021. године.

Scroll to Top