Почетак школске године

Понашање наставника првог дана школске године од изузетног је значаја за одржавање дисциплине у одељењу током читаве школске године. Успешнији наставници имају јасан и конкретан план о томе како упознати ученике с одељењским правилима и поступцима. Истраживања су показала су да они првог дана школске године у већој мери изводе следеће активности:

  • У почетку раде са одељењем као групом, али касније планирају да раде у мањим групама или индивидуално. Ретко су ангажовани око једног ученика, а да остали не раде ништа. Стално су у учионици и не допуштају да их ометају родитељи или појединачни ученици.
  • Прве активности са ученицима обично су врло једноставне и забавне. Материјали за прву лекцију добро су припремљени, јасно презентовани и разноврсни. Од ученика се очекује да одмах почну с радом, али им се информације дају поступно. Паузе између појединих активности врло су кратке.
  • Током првог школског дана доста времена посвете одељењским правилима и разговору о њима. Обично подстичу ученике да и сами предложе правила. На разјашњавање тих правила и поступака потроше онолико времена колико је потребно да их схвате сви ученици. Током прве наставне недеље свакодневно подсећају ученике на правила.
  • Подучавају ученике у специфичним поступцима који доприносе дисциплини (нпр. како да поступе ако желе отићи у WC, како на крају часа излазе из учионице и слично).
  • Кад једном поставе правила, стално надгледају да ли их се ученици придржавају. На понашање ученика који не поштују правила реагују одмах и сваки пут.
Scroll to Top