Постигнућа – др Драгица Павловић Бабић

Најједноставније речено, постигнућа су учинак у некој ситуацији оцењивања или испитивања која су процењена у односу на неке унапред познате критеријуме. То би била најједноставнија дефиниција, али можда није и сасвим јасна. Зашто?

О постигнућима за IQ говори Драгица Павловић Бабић, професор Филозофског факултета у Београду.

Scroll to Top