Рађање грађанске класе код Срба на примеру породице Дунђерски

Челарево, данас познато по пивари и дворцу/летњиковцу породице Дунђерски (дворац припада Музеју Војводине). Колико знамо о породици Дунђерски, о томе ко су и шта били у 19. и првој половини 20. века, шта су оставили српском роду?

Зa IQ o породици Дунђерски и песми Санта Марија дела салуте (Santa Maria della salute) говоре др Весна Димитријевић, наставник историје у ОШ „Лаза Костић”, Београд и др Наташа Кљајић, наставник српског језика и књижевности у ОШ „Бранко Радичевић”, Бољевци.

Scroll to Top