Реализован акредитовани програм сталног стручног усавршавања – Настава и учење усмерена на развој компетенција ученика

У недељу, 30. октобра 2022. године на Високој школи социјалног рада у Београду, IQ иницијатива за квалитетно учење је органаизовала и реализовала акредитовани програм сталног стручног усавршавања Настава и учење усмерена на развој компетенција ученика.

Циљ семинара је био да учесницима омогући да ојачају професионалне компетенције за планирање и реализацију наставе и учења усмерену на развој компетенција ученика, а ради њиховог оспособљавања за даљи развој, наставак школовања и професионалну оријентацију.

Учешће на семинару узели су наставници разредне и предметне наставе и стручни сарадници, из основних и средњих школа.

За више информација погледајте видео у наставку.

Scroll to Top