Сарадња породице и школе

Породица и школа су примарни системи дечјег раста и развоја и њихов усклађен однос и интеракција могу водити добробитима дечјег живота. О сарадњи породице школе, за IQ говори Наташа Духанај, педагог, ОШ „Веселин Маслеша“

Scroll to Top