Сарадња са родитељима

Родитељи су чланови тима, партнери наставницима на заједничком задатку: у помоћи деци да развију своје способности, културу рада и добру слику о себи. Због тога се развијена сарадња с родитељима третира као једна од битних одредница опште педагошки ефикасне успешне школе.

Сарадња с родитељима само је делимично усмерена на превенцију, односно на решавање проблема дисциплине. Истраживања показују да су добити, посебно ученичке, вишеструке. Осим у бољем понашању огледају се и у:

  • бољим оценама;
  • редовнијем похађању наставе;
  • већој спремности да се пишу домаћи задаци.

Родитељи, с друге стране, кроз сарадњу с наставницима и школом уопште имају могућност да провере своје васпитне поступке, стекну нова знања из психологије и педагогије, те размене искуства с родитељима других ученика у одељењу.

Познавајући дететове родитеље и услове у којима породица живи, наставник ће моћи да боље разуме дететово понашање у школи.

Родитељски састанци

Родитељски састанци су најуобичајенији облик комуницирања родитеља и наставника. На њима се расправљају питања од интересовања за све родитеље, као групу. То су информације с наставничких већа, упознавање са школским плановима и обавезама ученика, опште информације о успеху и напредовању одељења, договори за различите заједничке акције и слично.

Оно чему на родитељским састанцима није место јесу информације о успеху,
изостанцима и другим проблемима ученика као појединаца – осим у писаном облику. Важна улога родитељског састанка јесте у томе да подстакне родитеље и на друге облике сарадње, да уоче корист коју од тога имају и да се у школи пријатно осећају, без обзира на оцене свог детета. На родитељском састанку могу се организовати и радионице на различите теме.

Индивидуални разговори родитеља с наставником

Уобичајено је да наставник, првенствено одељењски старешина, одреди дане кад може примити ученичке родитеље на разговор, и то о оним ученичким личним проблемима о којима није било могуће разговарати на родитељском састанку. Када се организује дан отворених врата родитељи могу доћи, посаветовати се са одељењским старешином, али и са осталим наставницима – који такође треба да им буду на располагању.

Писмене поруке родитељима

Писане поруке на најмању меру своде могућност погрешног разумевања оних обавештења која наставник понекад жели да пренесе родитељима.
У облике сарадње родитеља и школе можемо још укључити и заједничке састанке
наставника, родитеља и ученика, упознавање родитеља са школом, присуствовања родитеља школским свечаностима, предавања за родитеље, али и предавања родитеља, нпр. у сврху професионалне оријентације ученика, или пак на додатној настави.

Како унапредити сарадњу са родитељима

Наставници и родитељи треба да буду природни савезници. И родитељ и наставник желе детету добро, желе да дете буде срећно, задовољно и успешно у школи. Они би требало да буду партнери који равноправно раде на заједничком задатку.

Шта све наставник може да уради

  • Успоставите комуникацију с родитељима на самом почетку школске године. Немојте чекати да се догоди неки проблем. Дакле, добро је одржати први родитељски састанак што пре.
  • Упознајте добро породицу сваког ученика. То можете учинити кроз разговор с родитељима, разговор са учеником или посетом учениковој кући. Информације о породици можете добити и ако дате ученицима да пишу састав о породици.
  • Комуникацију одржавајте током целе школске године. То могу бити родитељски састанци, информације, телефонски разговори, писма родитељима, али и неформални контакти.
  • Ако се родитељи не појављују на родитељским састанцима или на отвореним вратима – назовите их, или им напишите писмо. Немојте их нападати и оптуживати, само их замолите да дођу.
  • Aкo имате воље и времена, једном месечно родитељима напишите писмо у којем ћете описати шта се том периоду догађало с дететом.
  • Немојте родитељима говорити само о лошим стварима у вези с њиховим дететом. Колико год то било тачно, ниједан родитељ неће се осећати добро. Неки могу постати и агресивни и љути на вас. Реците зато сваки пут и оно што је добро и позитивно. Родитељи ће тако лакше прихватити и оне непријатне информације.
  • Када упознате родитеље, размислите како их можете укључити у живот и рад школе. Неки од њих можда могу да дођу у одељење и представе деци своје занимање. Неки могу да покажу деци своје радно место. Питајте родитеље како вам могу помоћи у раду с децом.
Scroll to Top