Заједничке књиге историје

На интернет страници www.jointhistory.net налазе се Заједничке књиге историје.

Књиге су јединствена збирка историјских извора из свих земаља, сачињених за студенте/ђаке и наставнике историје. Њихов основни циљ је да покажу како свака прича има више гледишта, да подстичу критичко размишљање и разумевање како се гради историја. Ништа није табу у Заједничким књигама историје – оне обухватају све, од политичког лица диктатуре и репресије до кризе 70-их и 80-их година и распада Југославије.

Scroll to Top