Због чега је стручно усавршавање важно за просветне раднике

Преносимо искуства наставника који су прошли обуку за водитеље програма стручног усавршавања Развој кључних компетенција за целоживотно учење и општих међупредметних компетенција.

Организатор и реализатор овог програма, који је одобрило Министарство просвете, науке и технолошког развоја је IQ Иницијатива за квалитетно учење.

Scroll to Top