Због чега је важно учење страних језика у раном узрасту детета? проф. Јелена Филиповић

Кроз стране језике, у различитом узрасту и у различитим развојним фазама, деца не уче само да говоре и разумеју, а касније читају и пишу, већ кроз језике упознају и друге културе.

Због чега је вишејезичност нераскидиво повезана са животом у савременом свету, за IQ говори Јелена Филиповић, професорка шпанског језика и социолингвистике на Филолошком факултету у Београду.

Scroll to Top